Vakaras su „Regina“...

Vyksta maestro V. Kernagio atminimui skirtas muzikinis vakaras. Susirinkęs elitas mėgaujasi vienas prieš kitą ir atitinkamai klauso bardų bei Menų mokyklos mokinių atliekamų kūrinių.

Skelbiama pertraukėlė.

Kas eina parūkyti, kas geria kavą, vyną ar brendį, kas mėgaujasi vaisiais ar saldžiais patiekalais, kas gurkšnoja mineralinį...

Staiga dideliais žingsniais ateina aktyvusis Drazdauskis., nešinas paku tualetinio popieriaus „Regina". Nutėškia jį ant baro ir kviečia kavinės administratorę.

- Taip, kas nutiko? – klausia šioji.

- Paskaityk man, Tamsta, kas čia parašyta. – įsakmiai pasako ponas.

- Nu, Regina, parašyta...

- Tai kodėl Tamsta tokia nesupratlyva, prabočyk, man, seniui, ale, kodėl aš Tamstos įstaigoj turiu „boba" nusišluostyt užpakalį?...Ar maža kitų lietuviškų bendrinių žodžių!Man asmeniškai patiktų šluostytis su rusišku keiksmažodžiu...

- Klausykit, tamsta, gal negadinkit vakarėlio... Sėskit prie staliuko ir nusiraminkit.... Aš Jums galėsiu padovanot tuos rulonėlius, kad galėtumėt namie pasinaudoti...

- Ką namie, ką namie?... Va, matai, sėdi moterys, Reginos, viena net Aleksandro Kernagio mokinė, kaip, beje, ir aš... Tai mums čia dvigubas įžeidimas, kad tokio vakaro metu, radosi toks pagerbimas...

Nuo kito staliuko pakyla advokatas X:

- Tamsta, klausykit, sėskit dabar, koncertas tuoj prasidės. Po jo aš Jums padėsiu suformuoti ieškinį. Galima bus gerai pasipinigauti...

- Jo jo, Tamsta, jei tik viso pasaulio Reginos nesikreips į teismą...

Neiškentęs prie jų prieina ir vikaras Marius.

- Labai atsiprašau, gerbiamieji, tačiau siūlyčiau pakelti akis į dangų ir prisiminti ką reiškia Regina mums, skaitantiems lotyniškai... Tai - Karalienė. O ji, mano žiniomis, tik vienintelė tokia – Motina Karalienė... Kai tai supranti – nelieka ginčo objekto.

Aktyvusis Drazdauskis neiškenčia:

- Tamsta gal ir teisus...krikščioniškai. Ale tada tualetinio popieriaus gamintojus advokatai suvels į vatą. Juk kompensacijos už moralinę žalą galės prašyti ir pasaulio monarchės... O kur dar Visatos grožio karalienės... Prabočykit, Tamstos, ale čia jau politika kvepia. Kiba Lietuvai rinksim monarchę?...

Iš kavinės galo ateina „Namų muzikavimo grupė" ir užtraukia: „Kaip gražu miške...".

Visi sėdasi prie staliukų, o kavinės administratorė greitai paslepia minkštuosius „Reginos" rulonėlius...