Arsim ir pinigų mažai gausim?!

Baigia nušliaužti Gyvatės metai (pagal kinų horoskopą) ir tuoj (sausio 31 d.) atšuoliuos Arklio metai.. Kokie jie bus Europai, Rusijai, Ukrainai, Lietuvai, Anykščiams, Molėtams ir, apskritai, aukštaičiams? Savo pranašystėmis dalinasi būrėja Anastazija Kuliešovaitė iš Molėtų.

„Mažai kuo skirsis ateinantys metai nuo pernykščių. Visai Lietuvai 2014-ieji bus sunkūs, Nastia_Kbedarbystės metai, jauni žmonės vis dar vyks į užsienį, bus ir stichinių nelaimių, ir šiaip žmonės sirgs, gal net padaugės depresinių susirgimų... Apie Eurą galiu ir be kortų pasakyti: visi prapulsim, kad jis ir bus. Duok Die, kad jo nebūtų, o tai atsidursim dauguma ant ubagystės slenksčio... Kai kam, žinoma, jis labai reikalingas, bet tokių mažuma... Pati ES, būdama ant subyrėjimo slenksčio, šiaip taip, regis, atsigaus. Tačiau ir ten bus bedarbystė, kiekviena tauta turės žiūrėti savęs, kad neprarastų tapatybės.

Rusija nepraras draugų, ten bus ir žūčių, ir nelaimių, bet ne masinių, sugebės išlikti ir nepražus. Įvykiai Ukrainoje man priminė posakius: „Kai ukrainietis gimsta – žydas verkia." arba „Kur pasisuka ukrainietis – žydui nėr kas veikia"... Kortos rodo, kad Ukraina neprapuls, jiems pradės sektis.

Lietuvoje, Aukštaitijos regionų laukia apgavystės, finansiniai nuostoliai, dvasinis liguistumas. Esminis klausimas: kaip išgyvent? Vyrams seksis labiau, nei moterims. Padaugės mėginimų nusipirkti etatus, nes bus darbo vietų stygius.

Anykščių miestas klestės. Bus nelaimingų atsitikimų, patys savivaldybininkai bus pridarę klaidų, todėl reiks kontaktuoti su aukštesnėmis institucijomis. Vėliau anykštėnai įrodys, kad jie yra geri miesto šeimininkai su savo meru. Beje, merui seksis, nes jo aplinkoje mažai blogų žmonių, arba daugiau tokių, kurie nori dirbti ir bendrauti draugiškai.

Apskritai, Anykščiai turės daug keliautojų ir turistų. Gal todėl, kad jie turi Arklio muziejų? Bedarbystė bus ir Anykščiuose, bet valdžia kažką sugebės padaryti, kad gyvenimas ten gerės.

Jei anykštėnai patys pridarys klaidų, tai molėtiškius kažkas apgaus. Bus tarpusavio nesutarimų ir apgavysčių, bus ir kelionių, bet per dideles pastangas ir darbą prasimuš ir Molėtai.

Ne tik Aukštaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje kultūra bus „nuvaryta"... Laikraščių ir žurnalų redakcijoms grės bankrotai. Kai kas užsidarys, kai kas kursis naujai. Čia priklausys nuo to, kiek kas susiras rėmėjų.... Tendencija tokia, kad vis mažiau Lietuvoje reikės žurnalistų, nes žmonėms nebebus įdomi tokia forma, jaunimas nebeskaitys laikraščių ir žurnalų... Seksis tiems leidiniams ir toms įstaigoms, kurie dirbs ir bendraus su šeima, puoselės senąsias tradicijas. Apskritai, žmonės turės pajusti stiprybę ir laimę šeimose. Tačiau turtų ir turtingų bus nedaug... Arsim ir pinigų mažai gausim...

Ateinančiais metais patarčiau visiems būti labiau draugiškiems, mažiau pavydiems, nes bėdos labai dažnai ateina per mus pačius. Bus darbas – bus ir pelnas, bus bendra kultūra – bus ir sveikata, ir sėkmė..."