Klevai, žmonės, šypsenos ir gyvūnai...

Klevai, truputį pasimetę, kad gamtoje vyksta bobų vasaros ir pirmųjų šalnų virsmo lenktynės, net paraudo...


Tiek visko daug per tą sodrųjį spalį turi vykti... Ir muzikų, ir iliustracijaangelų sargų - policininkų, ir mokytojų dienos, pražydintos gėlėmis, saldumynais ir šypsenomis... Taip taip! Ir šypsenomis, nes geltonas veidelis su šypsenėle labai dažnai šypsosi mums šalia draugiškų žinučių mobiliuosiuose ir elektroniniuose paštuose, dar socialiniuose tinkluose.... Šios šypsenėlės autorius Harvey Ballasas 1999-aisiais inicijavo Tarptautinę šypsenos dieną būtent spalio antrąją. O jos šūkis skelbė: „Padaryk ką nors kilnaus! Padėk nusišypsoti!" Bent jau aš šiandien tikrai nusišypsojau, paėmusi į rankas „Lietuvos žinias". Trečiajame puslapyje paskelbta Raimondos Ramelienės informacija „Šernai gali būti ramūs: Seimas sprendimą atidėjo", o po šios informacijos taip vadinama maketavimo „koja" įterptas Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimas Gerbiamiesiems policijos pareigūnams... Na, jei Molėtų policijos pareigūnai nebūtų minėję šios šventės bibliotekos konferencijų salėje, jei ne Seimo EPK nario liberalo, kraštiečio Armino Lydekos komentaras dėl abejonių, ar leisti medžioklėje šaudyti šernus su naktiniais taikikliais, gal būčiau ir nekreipusi dėmesio į šią nekaltą kolegų išdaigą, kurios galbūt daugelis ir nepamatys... Etikos ir procedūrų komisijai nusprendus, kad visi Seimo nariai, taip pat ir medžiojantys, gali balsuoti pagal savo sąžinę, klausimo svarstymą atidėjo iki kito posėdžio – spalio 13 d. Gal ir gerai, kad atidėjo, antraip ką būtų daręs Šventasis Pranciškus, gyvūnų globėjas?...
Tačiau pasimelsti paprastam žmogeliui į Gyvūnų ir gamtos globėją – Šventąjį Pranciškų, skambinant varpeliu, ne tik galima, bet ir reikia. Anot žurnalo „Šeimininkė" (2015, spalio 2- 8 d.) „Pasaulinę gyvūnijos dieną žmonės skatinami susimąstyti apie jos apsaugą ir priežiūrą, atkreipiamas dėmesys į netinkamą elgesį su gyvūnais. Lietuvoje ši diena minima nuo 2010 metų, ji kartu laikoma ir veterinarijos specialistų profesine švente."
Gražių emocijų, apsikabinus savo minkštus ir mielus augintinius, nepamirštant ir grybavimo. Juolab, kad Molėtų miškuose saugu, jei ir pasiklystumėte, visuomet išgelbės pasieniečių sraigtasparniai...