Išėjo į kitokį sodą

2017 metų vasario 26 dieną mirė Muzikantų Muzikantas Algimantas Mieliauskas.


iliustracijaEidamas metus... Dieve, mano.... Nežinau aš tų metų. Man jis visada atrodė toks pat: energingas, žvalus, linksmas, net ir tuomet, kai smarkiai skaudėjo... Toks pat, kokį pamačiau Molėtuose 1991-aisiais. Audringas buvo jo gyvenimas. Šėlo jausmai ir emocijos... Moterys turbūt sunkiai galėjo atsilaikyti prieš vyrą, mokantį virpinti ne tik armoniką, bet ir sielos gelmes... Man jis buvo kraštietis iš visų vietų, kur tik jam teko būti. Zarasų kraštas – prosenelės kraštas. Dusetos, kur Algimantas mokėsi ketvertą metų, Degučiai, kur išmoko pirmąją Dainiaus polką, to krašto muzikanto, Antalieptės marių bangos... Nors mokyklą Algimantas baigė 1958 metais, o marios atsirado po metų, patvenkus Šventąją. Paskui jo gyvenime radosi, bijau suklysti dėl miesto, bet, man regis, Ukmergė. Po to sekė mano senelių – Rokiškio kraštas su Širvio ir Strazdelio apdainuotais Kamajais, Kriaunomis, Salomis, Panemunėliu ir net Jūžintais bei Obeliais... Visur jis dirbo Mokytoju. Ir buvo muzikantas, grojantis peterburgska armonika. Apgailestavo, kad nėra artimųjų, kuriems galėtų perduoti šio instrumento paslaptį.

Molėtuose Jį radau bedirbantį Vaikų globos namų direktoriumi. Tai, ko nežinojo molėtiškiai, aš seniai žinojau, tai, ko nežinojo anie, žinojo molėtiškiai... Nelindau per daug giliai jam į „dūšią", bet pašnekėdavom kaip kraštiečiai...

Man jis buvo šarminga asmenybė su savo klaidomis, tiesomis ir pasiekimais. Natūralu, kad gyvenime turėjo būti visokių valandų, per kurias turėjo priimti lemiamus sprendimus.

Nežinau, koks jis buvo artimiesiems, bet, kartą sutikęs šį žmogų savo kelyje, jau negalėdavai pamiršti. Jis buvo paprastas. Gal todėl visada laukiamas tuose kraštuose, kur tik būdavo likę senų bičiulių ir draugų.

Pernai balandį (kartu su Kęstučiu Kuzmicku) linksmino kamajiškius, ir tarsi atsisveikino su jį pažinojusiais žmonėmis. Paskui turėjo važiuoti į Rokiškį, į Obelius... Gegužę atsisveikino ir su dusetiškiais, grodamas Tarptautiniame festivalyje, rudenį griežė „Griežynėje"...

Kasmet lieka vis mažiau brangių žmonių. Jie išeina į kitokį sodą...

Argi ne simboliška, kad Muzikantų Muzikantas išėjo dabar, kai vyksta didysis Užgavėnių šėliojimas?

Algimantas Mieliauskas Bijutiškyje, po muzikanto Tamašausko obelimi.
Alvydo Balandos nuotrauka