Idėjos aprašymas

Pagavumo modelis (gebėjimas atskleisti kažką nauja)

Vystyti visapusiškai pažangią, moraliai nepriekaištingą ir filosofiniu požiūriu teigiamą veiklą (verslą) , kur dirbtų sumanūs ir kūrybingi žmonės.

Suteikti progą ir galimybes (visiems to norintiems) savo laiką, norą ir žinias skirti teigiamai veiklai, skatinančiai visuomenės tobulėjimą.

Vykdyti kilnią misiją, įkuriant Literatūros ir meno centrą Molėtuose.

Ko siekiama?

Populiarinti Molėtų kraštą ir iš jo kilusius, gyvenusius ar gyvenančius žmones – kūrėjus: literatus, poetus, rašytojus, režisierius, dramaturgus, scenaristus, aktorius, dailininkus, dainininkus, muzikantus, kompozitorius, mokytojus, žurnalistus bei kitų profesijų atstovus, kurių tik laisvalaikio pomėgis – kūryba.

Išsaugoti jų kūrybinį palikimą esamoms ir ateinančioms kartoms.

Pritraukti kuo daugiau naujų auditorijų ir miesto svečių.

Partnerystės su rajono kultūros ir švietimo įstaigomis, bendruomenėmis, kraštiečiais, vasaros molėtiškiais ir kt.

Būdai ir formos

Nuolatinė ekspozicija nuo XVa iki šių dienų.

Kintamos mėnesio ekspozicijos.

Kūrybinės interpretacijos.

Literatūriniai maršrutai virtualioje erdvėje ir realiose kelionėse.

Literatūrinės meno dienos ( pvz. KAZLADIENIS su Rolandu Kazlu ir t.t.).

Netradicinės literatūros pamokos.

Ekspedicijos.

Projektinė veikla.

Kita veikla.

Reikalingi veiksniai

Patalpos.

Eksponatai.

Inventorius.

Personalas.

Vizija

Literatūros ir meno centras įsikuria senuosiuose Vaikų globos namuose ( kad ir prie Menų mokyklos ) ir apjungia vientisą mokyklų kiemelio erdvę, kuri būtina centro veiklai. Vidaus patalpas sudaro: dvi ekspozicijų salės, iki šimto vietų mobilių funkcijų salė, trys darbo kabinetai, archyvas – saugykla, pagalbinės patalpos.

Kaip šią idėją vertina iškilios asmenybės

(Iš susirašinėjimų elektroniniu paštu)

Judita Leitaitė, dainininkė, kraštietė, kūrybinėje veikloje daugiau nei 25 metus.

2011 m., rugsėjo 21 d.

„Sveika, miela Jolanta, atleisk, kad taip ilgai neparašiau.(...) Dėl idėjos pritariu, turiu pagalvot, kaip protingai ir išsamiai paremt jūsų idėją.

Nuoširdžiai Judita"

Marius Ivaškevičius, rašytojas, režisierius, dramaturgas. Kraštietis.

2011m., spalio 3 d.

„ Sveika Jolanta,

Be abejonės aš palaikau šią idėją, ir, pažindamas jus, esu įsitikinęs, kad jūs ją galėsite puikiai įgyvendint.

Molėtai nuo kiekvienos tokios iniciatyvos labai stipriai praturtėja. Su pagarba.

Marius."

Arminas Lydeka, Seimo narys, politologas, protokolo ir etiketo specialistas. Kraštietis.

2011m., spalio 3 d.

„ Sveiki, Jolanta.

Manau, visai įdomi idėja. Be abejo, remiu. Ką galėčiau dar padaryti...

Sėkmės.

Arminas Lydeka"

Lolita ir Darius Žukai, visuomenės veikėjai, vasaros molėtiškiai.

2011 m., spalio 10 d.

„ Mielai pritariame gražiai Jolantos Matkevičienės idėjai ir lauksime jos įgyvendinimo.

Lolita Žukienė ir Darius Žukas"

Petras Bražėnas, literatūrologas, kritikas, eseistas, Pedagoginio universiteto lietuvių literatūros katedros profesorius. Kraštietis.

2011m., spalio 28 d.

„Gerbiama Jolanta,

Jūsų idėjos prasmingumas man nekelia abejonių. Pritariu jai (...)

Linkiu sėkmės. P. Bražėnas."

Vytautas Rimša, mokslininkas, bibliotekininkas, bibliografas, kultūros puoselėtojas, pedagogas ir visuomenininkas, aktyviai dalyvaujantis Pasaulio anykštėnų bendrijos veikloje.

2011d., gruodžio 11d.

„Labas, gerb. kolege, Jolanta,

(...) Man rodos, idėja: steigti Molėtų rajone savo krašto literatūros ir meno centrą sumanymas yra pagirtinas. Pavadinimas čia mažai ką lemtų, svarbiau, kas jame būtų. Pavyzdžiui, šios rūšies šalies muziejuose skurdoki yra kino – foto dokumentų fondai. Todėl turėti savo centre šią ar kitą medžiagą apie rajone gyvenančius ir čia apsilankiusius kūrėjus, būtų, tikrai nuostabus. Plačios būtų jos ir praktinio panaudojimo perspektyvos kraštotyros, kultūros, ugdymo ir kitose srityse. Pagal jūsų aprašymą, patogiausia jį, išties, būtų turėti prie Menų mokyklos. (...)

Linkėdamas Jums malonaus švenčių laukimo ir kūrybinės sėkmės,

Vytautas R."

Virginijus Kašinskas, dailininkas – tapytojas, Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto piešimo ir tapybos dėstytojas, vasaros molėtiškis.

2011 m., gruodžio15 d.

„ Mums būtina visokeriopai puoselėti tautos kultūros ir dvasines vertybes, todėl tikiu, kad būsimas literatūros ir meno centras Molėtuose, ateityje tikrai taps ta vieta, kurioje burtųsi įvairaus amžiaus ir išsilavinimo molėtiškiai ir jų svečiai. Literatūros ir meno centras skleistų kultūrinę ir dvasinę šviesą ne tik po Molėtų kraštą, bet ir po visą Lietuvą.

Jolanta, linkiu sėkmės, įgyvendinant šią gražią idėją.

Virginijus „

Zita Sarakienė, žurnalistė, LNK tv generalinė direktorė, kraštietė.

2011d., gruodžio 20 d.

„ Sveika, dar kartą.

Man tai viskas tinka. Labai graži idėja.( O ką reiks daryti?).

Zita"