Prisiliesti prie gerumo...

... tylos ir šnabždesio, kad susitiktum su tuo, ką mylėjai, bijojai, nekentei, galbūt net nepažinojai, bet jautei... Toks turėtų būti Advento metas.

O kelias į jį nebūtinai turėtų būti vienodas. Kai kam gal teks ėjėti pilku grindiniu, ar akmenuotu žvyrkeliu, kai kam žarstyti birų smėlį... Atsidūrusiems kryžkelėje ir nežinantiems kur pasukti vertėtų pasidomėti žurnalu „Kelionė su bernardinai.lt", 2014 m. Nr. IV (28). Ten daug kelių Dievo link... Vieną jų gali parodyti buvęs molėtiškis, kunigas Marius Talutis, šiuo metu vikaraujantis Lenkijoje, Punsko parapijoje. (Rositos Garškaitės pokalbis su kun. M. Talučiu str. „O, kad visų pasaulio klebonijų spynos būtų vienodos...") Pacituosiu pora pokalbio momentų.iliustracija
„Apie tautos dvasią ar sielą intelektualai svarstė XIX-XX a. Šiandien požiūris, kad tauta kaip kolektyvas turi išskirtinių bruožų – nebemadingas, Tautos kaip tokios kategorija apskritai kvestionuojama.
Kristus Evangelijoje kalba apie piktąją dvasią, kuri išeina į negyvenamąją vietą, o paskui sugrįžta atgal, atsivesdama kitas septynias dar piktesnes dvasias. Toje negyvenamoje vietoje ji randa poilsį. Kaip šventykla yra Dievo poilsio vieta, taip neutralumas – Velnio. Šiandien visur bandoma tai įgyvendinti: neutrali tautybė, neutralios pažiūros, neutrali lytis, absoliuti tolerancija. Patogus gyvenimas – vienas šių laikų etalonų, žmonės prisitaiko, kad būtų kuo paprasčiau, maloniau.
Kalbėdamas apie kapucinų vienuolį, buvusį Tau autoritetu, pasakei frazę „kunigiška dvasia". Kas tai?
Autentiškas gyvenimas, tarnystė, gilus pamaldumas, prieinamumas. Nors tėvas Ignacas Milašius gyveno kukliai, neturto dvasia, niekuomet neatsiribodavo nuo žmonių. Pavyzdžiui, pats nevairavo, tad žmonės jį nuveždavo, kur reikėjo, pasiimdavo į keliones. Jis organizuodavo talkas, loterijas vaikams, kadangi jo tėvai buvo knygnešiai – platino įvairias knygas. Pripirkdavo knygų ir dalindavo jas žmonėms nemokamai. Labai mėgo katalikišką spaudą ir ją reklamuodavo, kviesdavo skaityti. Kitas dalykas – buvo tikras gerasis ganytojas. Kai pasikeitė laikai ir į Bažnyčią sugrįžo buvę komunistai, nepasakė nė vieno smerkiančio žodžio."
Kunigas, anot M. Talučio, turėtų būti griežtas sau, bet atlaidus, geras, tėviškas kitiems... „Jei pats eini paskui Kristų, ir kitus trauki paskui jį. Jei eini į pragarą – ir kitus tolini nuo Dievo."
Žmogui duota galimybė rinktis. Vieni turi pašaukimą, kiti – supratimą, o treti stovi kryžkelėje...

Alvydo BALANDOS nuotr.