Kam su kuo pakeliui (1)

Baigėsi metų virsmas, o jei dar kas ir jaučia kokį virptelėjimą, tai jis, matyt, baigsis su vasario 8-ąja, kai prasidės Naujieji metai pagal kinų kalendorių – ugninės Beždžionės metai...

Beje, tądien bibliotekose prasidės Saugesnio interneto savaitė, bus Jaunatis ir pasiruošimas žiemos išvarymui iš kiemo – Užgavėnėms (vasario 9 d.)... O kol dar tebeturime snieguotą sausį, galime žvilgtelti į kitas elektronines erdves.
Lietuvos kultūros taryba paskelbė 2016 metų valstybės stipendijų iliustracijakultūros ir meno kūrėjams konkurso rezultatus. Iš 634 paraiškų LKT valstybės stipendijas skyrė 343 kultūros ir meno kūrėjams. LAUKSIM:
Ūlos Kotrynos Kiliulytės fotografijos ir tarpdisciplininio projekto „Neįmanomosios kolonijos" (pagal Kazio Pakšto idėjas), Algimantės Matelienės filmo „Radviliada", Aistės Mackevičienės – Bimbirytės knygos „Arnionių dvaras: Istorija. Žmonės. Architektūra.", Kazio Uscilos verstos knygos iš lenkų kalbos į lietuvių Jerzy Giedroyc, Czeslaw Milosz „Listy 1973–2000", Žygimanto Augustino projekto „Žygimantas August(IN)as (1520–1572) ir jo aplinka" (Istorinių asmenybių tyrinėjimas per asmeninius potyrius, įgyvendinimą ir sklaidą), Irmos Mikulėnienės – Leščinskaitės tapybos darbų ciklo „LDK Vakarų Lietuvos regiono istorijos asmenybės interaktyvioje tapyboje" su pridėtinės realybės technologija sukurti, Laimos Lapinienės (Utenos A. ir M. Miškinių VB) grįžtančios iš pasaulio bibliotekų ir informacijos kongreso 82-osios tarptautinės IFLA generalinės asamblėjos ir konferencijos Columbo mieste (JAV).
O BELAUKIANT siūlau pavartyti LNB INFORMACIJOS CENTRO naujienų svetainę Nr. 10. Ten rasite kraštiečio Dariaus Antanavičiaus pavardę tarp naujausių humanitarinių mokslų leidinių.
Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino : 1695 m. Kražių rankraščio prozos fragmentai / [sudarė ir parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius]; [lotyniškus tekstus transkribavo ir komentarus parašė Darius Antanavičius, Irena Katilienė, Živilė Nedzinskaitė] ; [iš lotynų kalbos vertė Darius Antanavičius, Sigitas Narbutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014 (Vilnius : Petro ofsetas). – 244, [1] p., [8] iliustr. lap.
Įdomu dar pasibastyti ir po Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retųjų knygų ir rankraščių skyriaus tinklaraštį, ieškant dvarų, bažnytinių fondų archyvų ar duomenų apie Lietuvos evangelikų reformatų sinodą. Čia minimi ir „ DUBINGIAI (1650–1693). Boguslavo Radvilos ir Dubingių kalvinistų kunigo Motiejaus Krasnovskio laiškai pinigų ir ūkio reikalais (1650-1668). Evangelikų bažnyčios reikmenų sąrašas (1688). Vilniaus vysk. Konstantino Bžostovskio raštas (pagal Dubingių klebono Samuelio Adomavičiaus laišką), kuriuo diecezijos kunigams įsako trukdyti kalvinistams atlikinėti apeigas (1689). Liudvikos Karolinos Radvilaitės dovanų aktas Dubingių ir Svėdasų evangelikų bendruomenėms (1693). Bažnyčios inventorius (1684)."
O jei netinka elektroninė erdvė - galima pasiliauti etnoastronomu Jonu Vaiškūnu, ir stebėti Didįjį žiemos žvaigždžių ratą...